Oboa

Oboaművész

Főtárgy:

2 szabadon választott gyakorlat az alábbi kötetekből:

  1. Gillet: 25 Etűd
  2. Debondue: 32 Etűd
  3. Prestini: 12 Etűd

Előadási darabok:

  1. J. S. Bach: g-moll szonáta BWV 1020
  2. F. Krommer: F-dúr Konzert I-II. tétel
    vagy
    L. A. Lebrun: d – moll Konzert (Nr.1.)  I-II. tétel

Szabadon választott

  1. romantikus vagy XX. századi mű

Az előadási darabok közül legalább egy kotta nélkül játszandó!