Oboa

Oboa

Főtárgy:

2 szabadon választott gyakorlat az alábbi kötetekből:

  1. Mille: 10, vagy 15 Etűd
  2. Nazarov: 27 Etűd

Előadási darabok:

  1. F. Telemann: a – moll szonáta
  2. Haydn: C – dúr Koncert I-II. tétel (az I. tétel kadenciával)

vagy

J.N. Hummel: Adagio, Téma és variációk

  1. Szabadon választott romantikus vagy XX. századi mű

Az előadási darabok közül legalább egy kotta nélkül játszandó!

Pályaalkalmassági vizsgálat:

A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

  1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
  2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.

A pályaalkalmassági vizsgálat külön (szakirodalomból, tananyagból történő) felkészülést nem igényel!

  1. A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

 A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc