Harmónika

Főtárgy:

A hallgatóknak a mintegy 30-35 perces felvételi műsort valamilyen kromatikus balkéz rendszerrel is rendelkező harmonikán kell előadni.

A felvételi anyag tartalmazzon:

  1. Egy szonátát D. Scarlatti műveiből
  2. Egy prelúdium és fúgát J. S. Bach W. K. ciklusából
  3. Egy harmonikára komponált kortárs szerző darabját
  4. Egy szabadon választott művet

A felvételi vizsga anyagát a tanulóknak emlékezetből kell játszaniuk.

Pályaalkalmassági vizsgálat:
A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

  1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
  2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.

A pályaalkalmassági vizsgálat külön (szakirodalomból, tananyagból történő) felkészülést nem igényel!

  1. A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

    A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc