Tuba

Cél:
A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

Válogatott tananyag/irodalom:

 • John Stevens: Salve Venere, Salve Marte
 • Eugéne Bozza: Concertino
 • Sagletti: Conertino
 • John Williams: Concerto
 • Julius Jacobsen: Tuba Suffo
 • Madsen: Sonata
 • Landquist: Landscape
 • Szentpáli: Tubaverseny
 • John Stevens: Sisiphus
 • G. F. Händel: F-dúr szonáta
 • G. F. Händel: e-moll szonáta
 • T. Albinoni: F-dúr szonáta
 • Marcello: Szonáta
 • Marcello: d-moll concerto
 • J. S. Bach: A-dúr szonáta
 • J. S. Bach: Partita
 • J. S. Bach: c-moll szvit
 • Salliard: d-moll szonáta
 • Eccles: g-moll szonáta

Zenekari szólamok:

 • Bartók: Concerto
 • Delibes: Coppélia Mazurka
 • Hindemith: Sinfonische Metamorphosen
 • Kodály: Háry János szvit – Napóleon csatája
 • Liszt: Les Preludes
 • Mahler: I. szimfónia III. tétel
 • Wagner: Tannhäuser – 1. felvonás
 • Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok – nyitány
 • Wagner: A Rajna kincse

 

Vizsgaanyag minden félévben:
Két etűd és két különböző stílusú darabból egy lassú és egy gyors tétel. Egy gyakorlat és egy darab kötelezően kotta nélkül.

Diploma anyag:
Egy jelentős koncert kotta nélkül, és két másik előadási darab (az egyik lehet egy újabb koncert), lehetőleg minden stílust felölelve, különös tekintettel a mai magyar és más kortárs szerzők műveire. Valamint egy kamaradarab, amelyben a jelölt lehetőleg vezető szerepet játszik.