Gordon

Cél:
A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

Válogatott tananyag/irodalom:

 • H. Fryba: Koncert-etűd
 • Simandl: Gradus…II. füzet
 • Hrabe-, Gregora- etüdök
 • Montag Lajos: Nagybőgőiskola (7 kötet)
 • Franz Simandl: Kontrabaßschule
 • Giovanni Bottesini: Metodo di Contrabbasso (2 kötet)
 • Bottesini: h-moll koncert
 • Gallai Attila: Szólószonáta
 • Koussewitzky: fisz-moll koncert
 • Dittersdorf, Hoffmeister, Sperger, Vanhal művei
 • N. Rota: Divertimento
 • Zbinden: Hommage a Bach – Tarantella
 • T. Hauta-Aho: Kadenza
 • Vécsei Jenő: Koncert
 • Montag L: Mikrokoncert

Zenekari szólamok:

 • Beethoven-szimfóniák
 • Brahms-szimfóniák
 • Bartók, Sztravinszkij művei

Vizsgaanyag minden félévben:
Két etűd és két különböző stílusú darabból egy lassú és egy gyors tétel. Egy gyakorlat és egy darab kötelezően kotta nélkül.

Diploma anyag:
Egy jelentős koncert kotta nélkül, és két másik előadási darab (az egyik lehet egy újabb koncert), lehetőleg minden stílust felölelve, különös tekintettel a mai magyar és más kortárs szerzők műveire. Valamint egy kamaradarab, amelyben a jelölt lehetőleg vezető szerepet játszik.