Gitár

Gitár

Cél:
A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

Válogatott tananyag/irodalom:

 1. S. Bach: Lantművek
 2. Augustin Barrios Mangore: Előadási darabok
 3. Leo Brouwer:
 4. Estudios I-XX.
 5. Elogio de la Danza
 6. Három ballada (Decameron noir)
 7. Simone Innarelli: Five Miles Sketches
 8. Les Production D’oz.
 9. Kocsár Miklós: Suite
 10. Frank Martin: Quatre Pieces Breves
 11. Niccolo Paganini: Szonáták
 12. Maria Manuel Ponce:
 13. Sonatina Meridional
 14. Sonata III.
 15. Sonata Clásica
 16. Sonata Romantica
 17. Variációk a Fólia témára
 18. Téma, variációk és finálé
 19. Concerto del Sur
 20. Joaquin Rodrigo: Invocacion y Danza, Tres piezas Espagnolas
 21. Fantasia Para un Gentilhombre
 22. Concierto de Aranjuez
 23. Domenico Scarlatti: Szonáták
 24. Brouwer 12 Szonáta
 25. Fernando Sor: Összkiadás
 26. Castelnuovo-Tedesco:Sonata
 27. Suite (Op.133.)
 28. Fantasia, Op.14
 29. 24 Caprichos de Goya Op. 195.
 30. D-dúr gitárverseny Op.99.
 31. C-dúr gitárverseny Op.205.
 32. Federico Moreno Torroba: Sonatina
 33. Suite Castellana.
 34. Joaquin Turina:Sonata
 35. Fandanguillo
 36. Hector Villa-Lobos: 12 etűd
 37. 5 prelűd
 38. Brazil szvit
 39. Gitárverseny
 40. William Walton: 5 bagatel

 

Vizsgaanyag minden félévben:
Két etűd és két különböző stílusú darabból egy lassú és egy gyors tétel. Egy gyakorlat és egy darab kötelezően kotta nélkül.

Diploma anyag:
Egy jelentős koncert kotta nélkül, és két másik előadási darab (az egyik lehet egy újabb koncert), lehetőleg minden stílust felölelve, különös tekintettel a mai magyar és más kortárs szerzők műveire. Valamint egy kamaradarab, amelyben a jelölt lehetőleg vezető szerepet játszik.