Mélyhegedűművész

Főtárgy:

 1. Egy skála 3 oktávon keresztül, hármashangzat felbontásokkal
 2. Egy tetszés szerinti Vieux etüd, vagy Lukács etüd No.8.
 3. Bach: Kromatikus fantázia
  vagy
  bármelyik fúga bevezető tétellel (hegedű szólószonátákból/partitákból)
  vagy
  d-moll chaconne
 4. Egy versenymű saroktétele