Klarinét

Klarinétművész

Főtárgy:

A felvételizőnek bizonyítani kell, hogy zeneileg és technikailag megfelelő a mestertanszak anyagának elsajátítására.

Felvételi anyag:

  1. Egy szabadon választott etűd,
  2. Egy szabadon választott jelentős versenymű tétele/tételei kotta nélkül, memóriából
  3. Egy, a választott versenyműtől eltérő stílusú darab, vagy annak tétele
  4. Weber: Esz-dúr klarinétverseny I. tétel kotta nélkül, memóriából.