Harsonaművész

Főtárgy:

Couillaud: 30 modern etűdből az 1-es  letölthető kották:

  1. Szabadon választott barokk szonáta vagy szólómű lassú és gyors tétele a BA-ban végzett anyagból
  2. Versenymű vagy hasonló nehézségű előadási darab

A 2.-3.-ban megjelöltek közül egy mű kotta nélkül játszandó!