Fuvola

Fuvolaművész

Főtárgy:

  1. J.S. Bach: a-moll partita fejből
  2. Mozart: G-dúr
    vagy
    D-dúr versenyműve kadenciákkal fejből
  3. Egy szabadon választott XX. századi zenemű