Trombita

Trombitaművész

Főtárgy:

Jazz

 1. Ismeretlen anyag olvasása, a megfelelő frazeálással (blattolás).
 2. Diatónikus- (dúr, összhangzatos és dallamos moll), fél-egész és egész-fél, egészhangú-, és pentaton skálák, valamint azok  gyakorlataik (terc-, kvar menetek, a fokokra építhető hármas-, és négyeshangzatok) bemutatása.
 3. Kidolgozott improvizáció négy különböző jellegű darabra:
  1. egy balladára (szabad, kadencia jellegű kidolgozott bevezetővel, a téma megformálásával, improvizációval, majd a darab végén improvizált kadenciával).
  2. egy közepes tempójú darabra (téma bemutatása, improvizáció és „négyezés” a dobbal).
  3. egy gyors tempójú darabra (téma bemutatása, improvizáció csak ritmus kísérettel, improvizáció zenekari kísérettel).
  4. valamint egy páratlan lüktetésű darab bemutatása.
 4. Egy 40 darabból álló repertoár játéka, kotta nélkül. eredeti harmonizációban (témák bemutatása stílusos frazírozással, rögtönzéssel)
  A zenekari kíséretről a felvételi bizottság gondoskodik, kíséretre alkalmas kottát azonban a felvételizőnek kell hoznia.
 5. Öt transzkripcióból álló repertoárból, a vizsgabizottság által kiválasztott transzkripció eljátszása, az eredeti felvétellel együtt. A felvételiző által lejegyzett rögtönzés két-két példányát a felvételi bizottságnak be kell nyújtani.

 

Klasszikus

 1. Egy előadási darab stílusos bemutatása kottából vagy kívülről (zongorakísérőről a felvételiző gondoskodik).
 2. Egy ellenkező karakterű etűd előadása.