Klarinét

Klarinétművész

Főtárgy:

Jazz

  1. 4 különböző tempójú és karakterű (swing, ballada, latin, nyolcados lüktetésű, páros és páratlan metrumú, stb.) közismert jazz standard szólisztikus bemutatása; a következő számok közül kettő kötelezően választandó:
    26-2, 500 Miles High, Central Park West, Countdown, Dolphin Dance, E.S.P., Infant Eyes, Joshua, JuJu, Like Sonny, Naima, Recorda-Me, Speak No Evil – zenekari kíséretről a felvételi bizottság gondoskodik, kíséretre alkalmas kottát azonban a felvételizőnek kell hoznia.
  2. Transzkripciók bemutatása: két kiemelkedő szaxofonos improvizációjának stílusos előadása az eredeti felvétellel; a felvételiző által lejegyzett  rögtönzés két-két példányát a felvételi bizottságnak be kell nyújtani.
  3. 40 közismert jazz standard repertoárszerű ismerete kívülről, eredeti harmonizációban – téma és improvizáció
  4. Lapról játék: egy, a vizsgán megadott zenekari szólam lapról olvasása, stílusos frazírozással.

 

Klasszikus főtárgy:

  1. Egy előadási darab stílusos bemutatása kottából vagy kívülről (zongorakísérőről a felvételiző gondoskodik).
  2. Egy ellenkező karakterű etűd előadása.