Harsonaművész

Főtárgy:

Jazz

 1. különböző tempójú és karakterű (swing, ballada, latin, nyolcados lüktetésű, páros és páratlan metrumú, stb.) közismert jazz standard szólisztikus bemutatása téma és improvizáció bemutatásával. Köztük feltétlen szerepeljen bebop stílusú blues, (közepes, vagy gyors tempóban) „Rhythm Changes” típusú darab, valamint moduláló II-V-I típusú darab (pl: Ornithology, An Afternoon in Paris, Bluesette, Cherokee, Laura stb) valamint ballada. Zenekari kíséretről a felvételi bizottság gondoskodik, kíséretre alkalmas kottát azonban a felvételizőnek kell hoznia.
 2. Transzkripciók bemutatása: két kiemelkedő jazzharsonás improvizációjának stílusos előadása a felvételiző által biztosított eredeti felvétellel; a rögtönzés lejegyzésének két-két példányát a felvételi bizottság számára be kell nyújtani.
 3. 40 közismert jazz standard repertoárszerű ismerete kívülről, eredeti harmonizációban – téma és improvizáció
 4. Prima vista játék: egy, a vizsgán megadott zenekari szólam lapról olvasása, stílusos frazeálással, a darab bizottság által biztosított hangfelvételével együtt előadva.

Klasszikus

 1. Egy előadási darab vagy versenymű stílusos bemutatása kottából vagy kívülről (zongorakísérőről a felvételiző gondoskodik).
 2. Egy etűd előadása.
  C. Kopprasch: 35. sz.,
  vagy
  Couillaud 20 etűdből a XI-es,
  V. Blazsevics: 22. etűd,
  vagy
  hasonló nehézségű a Bordogni Vocalisból