Szaxofon

Szaxofon

Főtárgy:

  1. 2 etűd a Ferling-Mule: 60 etűd c. etűdiskolából
  2. 1 szabadon választott etűd a következő etűdiskolákból:

Dubois:16 etudes brillantes vagy 16 etudes de virtuosité,

Lacour:28 etudes,Bozza:12 etudes)

Különböző stílusú  előadási darab

Az egyik előadási darab kotta  nélkül játszandó!

  1. A növendék  mutasson jártasságot a különböző stílusok előadási módjában.
  2. Az etűd vagy virtuóz jellegű darab a technikai felkészültséget tükrözze.

Pályaalkalmassági vizsgálat:

A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

  1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
  2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.

A pályaalkalmassági vizsgálat külön (szakirodalomból, tananyagból történő) felkészülést nem igényel!

  1. A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc