Mélyhegedű

Főtárgy:

 1. Egy skála 3 oktávon keresztül, hármashangzat felbontásokkal is
 2. Hoffmeister: 4. gyakorlat (kötelező)
 3. Bach: c-moll preludium és fúga + egy tétel a hegedű szóló szonátákból, partitákból
  vagy
  2 tétel a hegedű szóló szonátákból, partitákból
 4. Egy versenymű saroktétele


Pályaalkalmassági vizsgálat:

A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

 1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
 2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.


A pályaalkalmassági vizsgálat külön
 (szakirodalomból, tananyagból történő)  felkészülést nem igényel!

 1. A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc