Kürt

Főtárgy:

  1. Maxim Alphonse III. kötet, No. 7-es etűd
  2. von Gallay Op. 57, No. 7-es etűd
  3. Egy klasszikus versenymű I. tétele kadenciával,
  4. Egy versenymű lassú tétele.

A két versenymű stílusa különböző kell, hogy legyen.

Pályaalkalmassági vizsgálat:
A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

  1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
  2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.


A pályaalkalmassági vizsgálat külön
 (szakirodalomból, tananyagból történő)  felkészülést nem igényel!

  1. A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc