Klarinét

Klarinét

Főtárgy:

  1. Klose: Études Caracteristiques – 1 etűd
  2. Egy másik szabadon választott etűdiskolából – 1 etűd
    (A felvételiző mindkét etűdiskolából szabadon választhat etűdöt.)
  3. Messager: Solo de Concours – kötelező és kotta nélkül játszandó!
  4. Messager-től eltérő stílusú szabadon választott darab vagy tétel

Pályaalkalmassági vizsgálat:

A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

  1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
  2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.

A pályaalkalmassági vizsgálat külön (szakirodalomból, tananyagból történő) felkészülést nem igényel!

  1. A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc