Harsona

Főtárgy:

  1. Kopprasch: 35. sz., vagy Couillaud 20 etűdből a XI-es
  2. Blazsevics: 22. etűd, vagy hasonló nehézségű a Bordogni Vocalis-ból
  3. Szabadon választott barokk szonáta vagy szólómű lassú és gyors tétele
  4. Egy romantikus vagy XX. századi mű

A 3.-4. pontban megjelöltek közül egy darab kotta nélkül játszandó.

Pályaalkalmassági vizsgálat:
A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

  1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
  2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.

A pályaalkalmassági vizsgálat külön (szakirodalomból, tananyagból történő) felkészülést nem igényel!

  1. A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc