Gordonka

 

Főtárgy:

Kötelező etűd:

  1. Despalj: 4. – C-dúr etűd

Kötelező darab:

  1. Frescobaldi-Cassado: Toccata
  2. Bach: 1 gyors tánctétel a G-dúr, d-moll, vagy C-dúr Bach-szvitekből

Versenymű:

  1. Gyors-lassú tételpár szabadon választott gordonkaversenyből


Pályaalkalmassági vizsgálat:

A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

  1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
  2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.

A pályaalkalmassági vizsgálat külön (szakirodalomból, tananyagból történő)  felkészülést nem igényel!

  1. A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc