Gordon

Főtárgy:

 1. Skála
 2. Két etűd, melyek közül az egyik szabadon választott
  A kötelező etűd: Storch: d-moll etűd (II. füzet, 22. számú etűd, Allegro moderato)
 3. Egy szonáta gyors és lassú tétele
 4. Egy versenymű gyors és lassú tétele (kotta nélkül előadva)
 5. Zenekari szólamrészlet lapról olvasása

A szonáta és a versenymű különböző stílusú mű legyen.

Ajánlott anyag:

 1. Etűd: Storch I., Hrabe I., Simandl, Streicher, Montag, stb.
 2. Szonáta: Fesch, Galliard, Vivaldi, Marcello, stb.
 3. Versenymű: Pichl, Capuzzi, Cimador, stb.

Pályaalkalmassági vizsgálat:
A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

 1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
 2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.

A pályaalkalmassági vizsgálat külön (szakirodalomból, tananyagból történő)  felkészülést nem igényel!

 1. A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc