Gitár

Gitár

Főtárgy:

 1. Három szabadon választott tétel J. S. Bach egyik ciklikus művéből
  (szvit, szonáta, partita, stb.)
 2. Két szabadon választott tétel Luigi Legnani: 36 Caprices Op. 20 művéből
 3. Két szabadon választott előadási darab, a kötelező művektől
  különböző zenei korokból
 4. Két tétel egy versenyműből (1.+2. vagy 2.+3. tétel – Vivaldi, Carulli Giuliani, Tedesco, Rodrigo, stb.)


Pályaalkalmassági vizsgálat:

A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

 1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
 2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.

A pályaalkalmassági vizsgálat külön (szakirodalomból, tananyagból történő) felkészülést nem igényel!

 1. A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc