Fuvola

Fuvola

Főtárgy:

 1. Az összes dúr és moll skála legato és staccato előadásban.
  Etűdök választhatók:

  1. Andersen Op. 15 G-dúr etűd (Hangversenyetűdök fuvolára ED. Musica Z.12.652 kötetből a 9. sz. etűd)
  2. Fürstenau: Preludio és Allegro (Hangversenyetűdök fuvolára kötetből a 4. sz. etűd)vagy
  3. Andersen: Op.60/I. C-dúr etűd önmagában
 2. Egy barokk szonáta (J.S. Bach szonátái nem választhatóak).
 3. Egy fuvolaverseny Mozart-ig fejből. Mozart fuvolaversenyei már nem választhatóak.
 4. Egy szabadon választott XX. századi mű.

Pályaalkalmassági vizsgálat:
A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

 1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
 2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.

A pályaalkalmassági vizsgálat külön (szakirodalomból, tananyagból történő) felkészülést nem igényel!

 1. A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc