Fagott

Fagott

Főtárgy:

 1. Skála – dúr-moll skálák tercben:
  1. hármashangzat
  2. domináns szeptim
  3. VII. fokú szűkített
 2. Két különböző karakterű etűd:
  1. Milde: Koncertetűdök 25-50;
   vagy
  2. Oromszegi: Tíz modern fagott etűd kötetekből
 1. Barokk versenymű
  vagy

  Szonáta lassú és gyors tétele – kotta nélkül
 1. Egy klasszikus, romantikus
  vagy
  XX. századi darab
  vagy
  Versenymű egy tétele

Pályaalkalmassági vizsgálat:
A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

 1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
 2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.

A pályaalkalmassági vizsgálat külön (szakirodalomból, tananyagból történő) felkészülést nem igényel!

 1. A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc