Blockflöte

Blockflöte

Főtárgy:

  1. Egy 20. századi szólómű, vagy etűd (javasolt szerzők: F. Brüggen, H.U. Staeps, H.M. Linde, M. Zahnhauser)
  2. Barokk versenymű lassú- és gyors tétele (javasolt szerzők: Vivaldi, Telemann, Sanmartini)
  3. Korabarokk mű, vagy egy nagybarokk szonáta két különbözö karakterű tétele (javasolt szerzők: Castello, Fontana, Cima illetve Bach, Telemann, Händel, Mancini, Barsanti)
  4. Egy, a korábbiaktól eltérő stílusú szabadon választott mű (Pl: francia barokk szvit tételek, középkori vagy reneszánsz táncfüzér variációkkal, Krähmer művek, stb.)

Pályaalkalmassági vizsgálat:

A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

  1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
  2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.

A pályaalkalmassági vizsgálat külön (szakirodalomból, tananyagból történő) felkészülést nem igényel!

  1. A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

     A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc