Trombita

Trombita

Főtárgy:

Klasszikus

  1. Dúr és összhangzatos moll skálák bemutatása különböző tempókban és játékmódokban (staccato, legato), egyszerűbb hangnemekben
  2. 2 etűd az Arban iskolából, a 14 etűd közül
  3. 2 szabadon választott trombita koncert. (A szakközépiskolai záróvizsga anyagából.)

Jazz

  1. 3 különböző (lassú, közép, gyors) tempójú és különböző jellegű (ballada, latin, swing, páros és páratlan metrum) közismert jazz standard szólisztikus bemutatása (téma – improvizáció – téma). Ezekhez a darabokhoz zongorakísérőről a felvételi bizottság gondoskodik, kíséretre alkalmas zongorakottát azonban a felvételizőnek kell hoznia.
  2. Egy leírt improvizációból való részlet (1-2 periódus) stílusos bemutatása. Csak kiemelkedő trombita művész (Clifford Brown, Miles Davis, Freddie Hubbard stb.) transzkripciója játszható. A leírt rögtönzés egy példányát a felvételi bizottságnak kell benyújtani. (Ha a felvételiző más úton nem tudná beszerezni, ilyen jellegű anyagok a Jazz Tanszék trombita szakján fénymásolásra kölcsönkérhetők.)
  3. Blues-improvizáció egyszerű harmóniákkal, többféle tempóban, könnyebb hangnemekben
  4. Mintegy 10 közismert jazz standard repertoárszerű játéka kívülről, eredeti harmonizációban. (Témabemutatás stílusos frazírozással, rögtönzés nélkül.) – Lapról játék: egy, a vizsgán megadott könnyebb motívum blattolása, lehetőleg stílusos frazírozással.

 

Pályaalkalmassági vizsgálat:

A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

  1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
  2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.

 

A pályaalkalmassági vizsgálat külön (szakirodalomból, tananyagból történő) felkészülést nem igényel!

  1. A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc