Szaxofon

Szaxofon

Főtárgy

Klasszikus

  1. Dúr és összhangzatos moll skálák bemutatása különböző tempókban és játékmódokban (staccato, legato) a következő hangnemekben: C, G, D, A, E, H, Fisz, F, B, Esz, Asz, Desz dúrban illetve a párhuzamos mollokban.
  2. 1 klarinét, esetleg fuvola előadási darab stílusos előadása kottából vagy kívülről.

 

Jazz

  1. 3 különböző (lassú, közép, gyors) tempójú és különböző jellegű (ballada, latin, swing, páros és páratlan metrum) közismert jazz standard szólisztikus bemutatása (téma – improvizáció – téma). Ezekhez a darabokhoz zongorakísérőről a felvételi bizottság gondoskodik, kíséretre alkalmas zongorakottát azonban a felvételizőnek kell hoznia.
  2. Egy leírt improvizációból való részlet (1-2 periódus) stílusos előadása. Csak kiemelkedő szaxofon művész (Parker, Gordon, Coltrane, Brecker stb.) transzkripciója mutatható be. A leírt rögtönzés egy példányát a felvételi bizottságnak kell benyújtani. (Ha a felvételiző más úton nem tudná beszerezni, ezek az anyagok a Jazz Tanszék szaxofon szakján fénymásolásra kölcsönkérhetők.)
  3. Mintegy 10 közismert jazz standard repertoárszerű ismerete kívülről, eredeti harmonizációban. (Témák stílusos frazírozással; két-három darabra rögtönözni is kell.)
  4. Blues-improvizáció egyszerű harmóniákkal, többféle tempóban, három hangnemben (C, F, B dúrban).
  5. Lapról játék: egy, a vizsgán megadott motívum blattolása, lehetőleg a stílusnak megfelelő frazírozással.

 

Pályaalkalmassági vizsgálat:
A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

  1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
  2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.

 

A pályaalkalmassági vizsgálat külön (szakirodalomból, tananyagból történő) felkészülést nem igényel!

A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc