Harsona

Főtárgy

Klasszikus

  1. Dúr és összhangzatos moll skálák bemutatása különböző tempókban és játékmódokban (staccato, legato), egyszerűbb hangnemekben.
  2. 2 etűd Kopprasch iskolájának II. füzetéből.
  3. 2 szabadon választott előadási darab. (Például Saint-Saens: Kavatina; Sachse: Koncert; Gafe: Koncert; De La Nux: Koncert; Spinelli: Koncert vagy hasonló nehézségű darabok.)

Jazz

  1. 3 különböző (lassú, közép, gyors) tempójú és különböző jellegű (ballada, latin, swing, páros és páratlan metrum) közismert jazz standard szolisztikus bemutatása (téma – improvizáció – téma). Ezekhez a darabokhoz zongorakísérőről a felvételi bizottság gondoskodik, kíséretre alkalmas zongorakottát azonban a felvételizőnek kell hoznia.
  2. Blues-improvizáció egyszerű harmóniákkal, többféle tempóban, egyszerűbb hangnemekben.
  3. Mintegy 10 közismert jazz standard repertoárszerű játéka kívülről, eredeti harmonizációban. (Témák bemutatása stílusos frazírozással, rögtönzés nélkül.)
  4. Lapról játék: egy, a vizsgán megadott motívum blattolása, lehetőleg stílusos frazírozással.

 

Pályaalkalmassági vizsgálat:
A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

  1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
  2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.

 

A pályaalkalmassági vizsgálat külön (szakirodalomból, tananyagból történő) felkészülést nem igényel!

  1. A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc