Gitár

Gitár

Főtárgy

  1. 3 különböző (lassú, közép és gyors) tempójú és különböző jellegű közismert jazz standard bemutatása: téma, improvizáció, harmónia-játék, akkordikus kíséret.
  2. Dúr és moll blues-játék (improvizáció, akkordikus játék, téma nélkül) több hangnemben és tempóban.
  3. Mintegy 10 jazz standard repertoárszerű (kívülről való) ismerete (téma és rögtönzés), eredeti harmonizációban. A repertoárt a felvételi bizottságnak beadott vizsgaanyagban fel kell sorolni.
  4. Rögtönzés a vizsgán megadott harmóniasorra. – Lapról játék: egy, a vizsgán megadott dallam, illetve akkordsor blattolása.
  5. A gyakrabban használt jazzakkordok alaphelyzetben és különböző megfordításokban való bemutatása.


Pályaalkalmassági vizsgálat:

A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

  1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
  2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.

A pályaalkalmassági vizsgálat külön (szakirodalomból, tananyagból történő) felkészülést nem igényel!

  1. A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

       A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc