ének

Ének

Főtárgy

Klasszikus

 1. Témakörök: 2 klasszikus, preklasszikus vagy barokk dal
 2. 1 romantikus műdal –
 3. 1 népdal
 4. Ajánlott irodalom:
 5. Kerényi: Énekiskola I., II., III.
 6. Ádám: A dal mesterei I., II., III.
 7. Bartók-Kodály: 20 magyar népdal
 8. Bartók: 8 magyar népdal

Jazz

 1. 1 néger folklór darab (afro-amerikai blues, spirituálé, munkadal, ballada) előadása saját zongorakísérettel.
 2. 1 song (nem kötött tempójú dal vagy musical betétszám) előadása, lehetőleg saját zongorakísérettel.
 3. 3 különböző tempójú (lassú, közép és gyors) és különböző jellegű (ballada, latin, swing, páros és páratlan metrum) jazz standard előadása angol nyelven, a téma után scat rögtönzéssel.
 4. (Ezekhez a darabokhoz zongorakísérőről a felvételi bizottság gondoskodik, kíséretre alkalmas zongorakottát azonban a felvételizőnek kell hoznia!).
 5. Jazz repertoár: 10 jazz standard ismerete, stílusos előadása kívülről (téma eredeti nyelven).
 6. Esetleg 1-2 standard saját kísérettel való előadása.
 7. (Zongorakottáról itt is a felvételizőnek kell gondoskodnia.).
 8. Scat improvizáció harmóniasorokra, patternekre, lehetőleg saját zongorakísérettel.

 

Pályaalkalmassági vizsgálat:
A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

 1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
 2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.

A pályaalkalmassági vizsgálat külön (szakirodalomból, tananyagból történő) felkészülést nem igényel!

 1. A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc