Elmélet

Főtárgy:

Szolfézs írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsga időtartama: 2 óra
A vizsga során segédeszköz nem használható.

Témakörök:

  1. A négyféle hármashangzat és fordításaik felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
  2. A 8+1 négyes hangzat (major7, domináns7, moll major7, moll7, bővített kvintű domináns7, bővített kvintű major7, szűkített kvintű major7, felszűkített és szűkített szeptimakkord) alaphelyzetben való felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
  3. A major7, domináns7, moll major7, moll7 és a fél szűkített szeptimakkord klasszikus megfordításainak (kvintszext, terckvart, szekund) felismerése, hallás utáni leírása háromszori eljátszás alapján.
  4. A pentaton modusok (összesen 5 skála) felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
  5. A dúr, az összhangzatos moll és a melodikus moll hangrendszer valamennyi modusának (összesen 21 skála), valamint az egészhangú, a fél-egész és egész-fél skála felismerése, hallás utáni leírása háromszori eljátszás alapján.
  6. Közepes nehézségű, jazzes ritmus hallás utáni leírása, hatszori eljátszás alapján.
  7. 4-8 ütemes egyszólamú, egyszerűen moduláló, közepes nehézségű dallam leírása hallás után, nyolcszori eljátszás alapján.
  8. 4-8 ütemes kétszólamú, egyszerűen moduláló, közepes nehézségű dallam leírása hallás után, nyolcszori eljátszás alapján.

Zeneelmélet szóbeli vizsga

  1. Klasszikus összhangzattani ismeretek a négyes hangzat megfordításokig bezárólag.