Bőgő

Főtárgy

Klasszikus

 1. Skálák (dúr, eol, összhangzatos és melodikus moll), valamint hármashangzatok kis és nagy bontásokban való bemutatása
 2. 3 etűd Montag: Nagybőgő iskola II. vagy Simandl kiadványának III. füzetéből. Az etűdöket úgy kell megválogatni, hogy biztosítsák a hét fekvésben való megfelelő jártasságot.
 3. 1 előadási darab, amely megfelel az etűdök nehézségi szintjének
 4. Követelmény: a szabályos bal kéz technika megalapozottsága.

Jazz

 1. 3 különböző tempójú és jellegű (ballada, latin, swing stb.) közismert jazz standard előadása. A téma dallami bemutatása, basszus kíséret az eredeti harmonizáció szerint, esetleg szólisztikus rögtönzés. Zongorakísérőről a felvételi bizottság gondoskodik, kíséretre alkalmas zongorakottát azonban a felvételizőnek kell hoznia.
 2. Blues-játék közepes tempóban, egyszerűbb hangnemekben, a szokásos blues harmonizáció szerinti kíséret. (Szóló rögtönzés nem szükséges.)
 3. Lapról játék: egyszerű klasszikus vagy jazz stílusos blattolása
 4. Funkciós rend szerint megszólaltatott zongora-akkordokhoz megfelelő basszushangok megtalálása, hallás után


Pályaalkalmassági vizsgálat:

A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

 1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
 2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.


A pályaalkalmassági vizsgálat külön
 (szakirodalomból, tananyagból történő) felkészülést nem igényel!

 1. A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc