Basszusgitár

Főtárgy

 1. Skálák (dúr, eol, összhangzatos és melodikus moll), valamint hármashangzatok kis és nagy bontásokban való bemutatása
 2. 3 különböző tempójú és jellegű (ballada, latin, swing stb.), közismert jazz standard bemutatása. A téma dallami előadása; basszuskíséret és eredeti harmonizáció szerint. Esetleg szólisztikus rögtönzés.
 3. Zongorakísérőről a felvételi bizottság gondoskodik, az adott hangnemre transzponált, kíséretre alkalmas zongorakottát azonban a felvételizőnek kell hoznia.
 4. Blues-játék: közepes tempóban, egyszerűbb hangnemekben. A szokásos blues-harmonizáció szerinti kíséret, rögtönzés nem szükséges.
 5. Mintegy 10 jazz standard repertoárszerű (kívülről való) ismerete. Csak kíséret szükséges, az eredeti harmonizáció szerint. A repertoárt a felvételi bizottságnak beadott vizsgaanyagban fel kell sorolni.
 6. Különböző jellegű kíséretek (swing, 8/8, latin, jazz-rock stb.) bemutatása a vizsgán megadott harmóniasorra.
 7. Funkciós rend szerint megszólaltatott zongora-akkordokhoz megfelelő basszushangok megtalálása, hallás után
 8. Lapról játék: egyszerű klasszikus vagy jazz-motívumok stílusos blattolása.


Pályaalkalmassági vizsgálat:

A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

 1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
 2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.

A pályaalkalmassági vizsgálat külön (szakirodalomból, történő) felkészülést nem igényel!

 1. A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.
 2. A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc