Zongora

Cél:
A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

Válogatott tananyag/irodalom:

 • J. S. Bach előtt (FitzwilliamVirginalBook, Parthenia stb.)
 • Francia clavecinisták darabjai (F. Couperin, J.-Ph. Rameau);
 • D. Scarlatti szonátái;
 • G. F. Händel szvitjei
 • J. S. Bach és C. Ph. E. Bach művei
 • Bécsi klasszikus szonáták, variációk
 • Romantikus ciklikus művek

XX. század zongorairodalma:

 • C. Debussy,
 • M. Ravel,
 • A. Schönberg,
 • A. Berg,
 • A. Szkrjabin,
 • I. Sztravinszkij,
 • Sz. Prokofjev,
 • O. Messiaen,
 • W. Lutosławski
 • Bartók B.,
 • Kodály Z.,
 • Dohnányi E.,
 • Weiner L.,
 • Ligeti Gy.,
 • Kurtág Gy.,
 • Durkó Zs.,
 • Orbán Gy. stb.

Etűdök:

 • F. Chopin
 • Liszt F.
 • C. Debussy,
 • A. Szkrjabin,
 • Sz. Rachmaninov,
 • I. Sztravinszkij,
 • Bartók B.,
 • Ligeti Gy.

 

Vizsgaanyag minden félévben:
Két etűd és két különböző stílusú darabból egy lassú és egy gyors tétel. Egy gyakorlat és egy darab kötelezően kotta nélkül.

Diploma anyag:
Egy jelentős koncert kotta nélkül, és két másik előadási darab (az egyik lehet egy újabb koncert), lehetőleg minden stílust felölelve, különös tekintettel a mai magyar és más kortárs szerzők műveire. Valamint egy kamaradarab, amelyben a jelölt lehetőleg vezető szerepet játszik.