Vezénylés

Cél:
A vezénylés technikai ismereteinek bővítése. A tempó-, a karakter-, dinamika- és a formálás-irányítás eszközrendszerének művészi szintű elsajátítása. A különböző zenetörténeti korokhoz kapcsolódó műfaji és stilisztikai ismeretek alkalmazása a vezénylés során. Felkészülés a hivatásos zenekarok vezetésére.

Zenekari vezénylés:
A zenekari vezényléstechnika óráin kialakult/kialakított készségek gyakorlati alkalmazása zenekarral történő munka során. A hallgató ekkor nemcsak a vezénylés technikai oldalával kénytelen foglalkozni, hanem a karmesteri munka legalább olyan fontos részével is találkozik: zenei instrukciókat ad, elsajátítja a zenekarral való speciális kommunikáció különféle módjait.

Szakirodalom:
a zenekarra írt teljes repertoár (barokktól a kortárs zenééig) feldolgozása, a reprezentatív alaprepertoár alapos kidolgozása

Tanegységek tartalma:
1-2. szemeszter: a hallgató által hozott vagy a tanár által feladott művek vezénylése, megbeszélése
3-4. szemeszter: diplomahangverseny műsorának előkészítése, kidolgozása