Ütő

Cél:
A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

Válogatott tananyag/irodalom:

Vibrafon/Marimba:

 • Clair Omar Musser: Etüdök marimbára
 • Gordon Stout: Válogatott művek marimbára
 • Joseph Schwantner: Velocities
 • Leigh H. Stevens: Rhytmic Caprice
 • Eric Ewazen: Northern Lights
 • Donatoni: Omar
 • Reményi Attila: Strokes
 • D. Milhaud: Concertino vibrafonra és marimbára

Ütőhangszer/Timpani:

 • Elliot Carter: Eight Pieces for Timpani
 • Láng István: 7 studi
 • Bob Becker: Lahara
 • Set-up: Maki Ishii: Thirteen Drums
 • F. B. Mache: Phoenix
 • Iannis Xenakis: Rebonds
 • Frederic Rzewski: To the Earth
 • David Lang: Anvil Chorus
 • John Cage: One 4
 • Karlheinz Stockhausen: Zyklus No. 9
 • I. Xenakis: Psappha
 • James Wood: Rogoshanti
 • Mauricio Kagel: L’art bruit
 • John Cage: 27′ 10.554
 • Georg Druschetzky: C-dur timpaniverseny
 • Rolf Wallin: Timpaniverseny

Vizsgaanyag minden félévben:
Két etűd és két különböző stílusú darabból egy lassú és egy gyors tétel. Egy gyakorlat és egy darab kötelezően kotta nélkül.

Diploma anyag:
Egy jelentős koncert kotta nélkül, és két másik előadási darab (az egyik lehet egy újabb koncert), lehetőleg minden stílust felölelve, különös tekintettel a mai magyar és más kortárs szerzők műveire. Valamint egy kamaradarab, amelyben a jelölt lehetőleg vezető szerepet játszik.