Trombita

Trombita

Cél:
A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

Válogatott tananyag/irodalom:

 • L. Maggio: Rugalmasság, magasság, erőfejlesztő gyakorlatok
 • R. Quinque: ASA-method Nr. 2. technikai és magasságfejlesztő gyakorlatok haladóknak
 • Friese: 10 etűd
 • Fasch: D-dúr koncert
 • Stölzel: D-dúr trombitaverseny
 • Lendvay: Trombitaverseny
 • Delerue: Concertino
 • Jolivet: Arioso Barocco
 • Henze: Sonatina
 • Takemishu: Paths
 • A. Vizutti: Advanced etudes for trumpet
 • Bodet: Bach-etűdök
 • Hertel: Esz-dúr trombitaverseny
 • Neruda: Esz-dúr trombitaverseny
 • Kovács Zoltán: Concerto Brasiliano
 • Beriot: Sequenza Nr. 10.
 • Láng I.: Poco a poco diminuendo
 • Jevtic: Trombitaverseny
 • Petrovics: Concertino
 • Jolivet: Koncert Nr. 2.

Vizsgaanyag minden félévben:
Két etűd és két különböző stílusú darabból egy lassú és egy gyors tétel. Egy gyakorlat és egy darab kötelezően kotta nélkül.

Diploma anyag:
Egy jelentős koncert kotta nélkül, és két másik előadási darab (az egyik lehet egy újabb koncert), lehetőleg minden stílust felölelve, különös tekintettel a mai magyar és más kortárs szerzők műveire. Valamint egy kamaradarab, amelyben a jelölt lehetőleg vezető szerepet játszik.