Szaxofon

Cél:
A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

Válogatott tananyag/irodalom:

Etűdök:

 • Ferling: 60 etűd
 • Mule: 53 etűd
 • Mule: 18 etűd Berliguier nyomán
 • Mule: 30 etűd Soussmann nyomán
 • Bozza: 20 etűd – capriccio
 • Lacour: 28 etűd
 • Jettel: Új szaxofon etűdök
 • Dubois: 12 modem etűd
 • Dubois: 16 etűd
 • Dubois: 16 virtuóz- etűd
 • Londeix: 8 technikai etűd
 • Londeix: Mechanikus gyakorlatok 1-2. kötet
 • Delangle – Paganini: 24 Caprices 1-2. kötet
 • Rascher: 158 szaxofon – etűd
 • Lefévre: 20 melodikus etűd
 • Demmler: Zenekari gyakorlatok 1-2. kötet
 • Roubin – Frascotti: A zenekari szaxofonos

Előadási darabok:

 • Debussy: Rhapsodie
 • Singelée: Concertino
 • Singelée: Fantasie brillante
 • Glazunov: Szaxofonverseny
 • Fekete: Két epigramma
 • Demerssemann: Velencei karnevál
 • Legány: Rondo Concertante
 • Absil: Szonáta
 • Creston: Szonáta
 • Creston: Rapszódia
 • Bonneau: Koncertdarab
 • Bonneau: Suite
 • Villa-Lobos: Szaxofonverseny
 • Bozza: Concertino
 • Bozza: Pulcinella
 • Muczynski: Szonáta
 • Muczynski: Szaxofonverseny
 • Ibert: Concerto da camer
 • Schmidt: Ballada
 • Pascal: Szonatina
 • Demerssemann: Fantázia
 • Bach: Szvitek
 • Hindemith: Szonáta
 • Bonneau: Caprice Morosco: Blue caprice
 • Berio: Sequencas VII/b és IX/b (szoprán és alt szaxofon)
 • Lauba: 9 koncertetűd
 • Lacour: Concertante
 • Tomasi: Ballada
 • Tomasi: Concerto
 • Szelényi István: Improvisation
 • Hindemith: Szonáta
 • Boutry: Divertimento
 • Ryo Noda: Mai
 • Ryo Noda: Improvizációk I; II; III.
 • Stockhausen: In Freundschaft
 • Larsson: Szaxofonverseny
 • Feld: Szonáta
 • Schulhoff: Hot-Sonate
 • Rueff: Concertino
 • Yoshimatsu: Fuzzy Bird Sonate
 • Lendvay: Szaxofonverseny (szoprán szaxofon) Decruck: Szonáta

Kamara:

 • Singelée: Premier quator ; Grand quatuor concertante
 • Francaix: Suite
 • Horváth: Alterego
 • Romero: Cuarteto Latinamericano Desenclos: Quatuor
 • Hidas: Musique de chambre Gotkovsky: Quartet

Könyv:

 • Serge Bertocchi: Méthode de Saxophone
 • J.M Londeix: Le Saxophone en jouant
 • P.Segouin: Méthode de Sax
 • Eugene Rousseau: Marcel Mule – His Life and the Saxophone Jean-Marie Londeix: Musique pour saxophone
 • Claude Delangle: 10 ans avec le saxophone Jean-Marie Londeix: 125 years of music for saxophone Daniel Kienzy: Le saxophone

Vizsgaanyag minden félévben:
Két etűd és két különböző stílusú darabból egy lassú és egy gyors tétel. Egy gyakorlat és egy darab kötelezően kotta nélkül.

Diploma anyag:
Egy jelentős koncert kotta nélkül, és két másik előadási darab (az egyik lehet egy újabb koncert), lehetőleg minden stílust felölelve, különös tekintettel a mai magyar és más kortárs szerzők műveire. Valamint egy kamaradarab, amelyben a jelölt lehetőleg vezető szerepet játszik.