Opera

Cél:
A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

Válogatott tananyag/irodalom:

A tantárgy anyaga:

Operák, főszerepek, illetve közép és kis szerepek tanulása, elemzése. A vizsgákra való felkészülés a színpadon történik a színpadi játék közben adódó énektechnikai hibák kiküszöbölése miatt. A hallgatónak 4 főszerepet és 2 kisebb szerepet kell eredeti nyelven megtanulni, előadni. A szemeszterek végi vizsgán a kiválasztott részleteket zongorakísérettel nyilvános vizsga keretében, év végén pedig ugyanezt zenekarral és karmesterrel kell koncertszerűen előadni. Ehhez a vizsgához kapcsolódik az operatanszaki vizsga, ahol operarészleteket kell előadni a színpadon eredeti ruhákkal, sminkkel, világítással.

Fontos egy gazdag repertoárismeret, annak bővítése, és a stilárisan korrekt, eleven előadás. Cél a színjátszás, a színpadi mozgás, a pódiumon való szereplés művészetének elsajátítása. Az énekesek legyenek képesek az operákban a szólamaikat tisztán, a stílus és a zeneszerző gondolkodásmódjának megfelelően előadni, az operakultúra megismerése és megtartása mellett az új irányzatoknak is eleget tenni.

Ajánlott irodalom:

  • Híres operaáriák különböző hangfajokra. Peters.
  • Operák zongorakivonatai (Ricordi, Peters, Universal stb.)