Oboa

Oboa

Cél:
A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

Válogatott tananyag/irodalom:

 • F. Gillet: 25 etűd
 • A. Debondue: 12 etűd
 • A. Vivaldi: c-moll sonate
 • R. Strauss: Concerto
 • Doráti Antal: Cinq Pieces pour le Hautbois
 • R. Vaughn-Williams: Concerto
 • M. Shinohara: Obsession
 • A. Debondue: 12 etűd
 • G. Silvestrini: 6 etűd
 • J. B. Loeillet: E-dur sonata
 • H. Dutilleux: Sonate
 • Doráti Antal: Duo Concertante
 • W. Lutoslawski: Epitaph
 • L. Berio: Sequenza VII.
 • R. Lamorlette: 12 etűd
 • B. Britten: Temporal Variations
 • A. Pasculli: Concerto „I Vespri Siciliani” di Verdi
 • K. Stockhausen: In Freundschaft
 • J. Francaix: L’Horloge de Fleur

 

Vizsgaanyag minden félévben:
Két etűd és két különböző stílusú darabból egy lassú és egy gyors tétel. Egy gyakorlat és egy darab kötelezően kotta nélkül.

Diploma anyag:
Egy jelentős koncert kotta nélkül, és két másik előadási darab (az egyik lehet egy újabb koncert), lehetőleg minden stílust felölelve, különös tekintettel a mai magyar és más kortárs szerzők műveire. Valamint egy kamaradarab, amelyben a jelölt lehetőleg vezető szerepet játszik.