Kürt

Cél:
A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

Válogatott tananyag/irodalom:

 • Kautzky: Koncert-etűdök
 • Brahms: Etűdök
 • Belloli: 26 gyakorlat
 • Mozart: IV. kürtverseny
 • Haydn: I. kürtverseny
 • Hidas F.: Kürtverseny
 • Láng I.: Concerto Buccolico
 • Hindemith: Koncert
 • Hindemith: Alt-kürt szonáta
 • Brahms: Trió
 • Mozart: Kürtkvintett
 • Lewy: Etűdök
 • Pauer: Etűdök
 • Donizetti: Lechner dalok
 • Schubert: Auf dem Strom
 • Rossetti: Kettősversenyek
 • Förster: Kürtverseny
 • Telemann: Kürtverseny
 • Oscar Franz: koncertetűdök
 • Schumann: Adagio és Allegro
 • Schumann: Hangversenydarab 4 kürtre
 • R. Strauss: II. kürtverseny
 • Förster: II. kürtverseny

Vizsgaanyag minden félévben:
Két etűd és két különböző stílusú darabból egy lassú és egy gyors tétel. Egy gyakorlat és egy darab kötelezően kotta nélkül.

Diploma anyag:
Egy jelentős koncert kotta nélkül, és két másik előadási darab (az egyik lehet egy újabb koncert), lehetőleg minden stílust felölelve, különös tekintettel a mai magyar és más kortárs szerzők műveire. Valamint egy kamaradarab, amelyben a jelölt lehetőleg vezető szerepet játszik.