Klarinét

Klarinét

Cél:
A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

Válogatott tananyag/irodalom:

 • Miluccio: 8 nagy etűd
 • M.Bitsch: Ritmikus gyakorlatok
 • Perier: 22 Modern etűd
 • Brahms: Esz-dúr szonáta
 • Sosztakovics: Három darab
 • E.Bozza: Olasz fantázia
 • A.Copland: Concerto
 • Lendvay Kamilló: Tiszteletem, Mr. Goodman!
 • Mozart: Esz-dúr trió
 • Glinka: Patetikus trió
 • R. Schumann: 3 Románc
 • H. Tomasi: Klarinétverseny
 • Brahms: f-moll szonáta
 • Weiner: Ballada
 • Sztravinszkij: Három darab
 • Veres Sándor: Klarinétverseny
 • Beethoven: B-dúr trió
 • Brahms: a-moll trió
 • M.Reger: Asz-dúr szonáta
 • Nielsen: Klarinétverseny
 • J.Françaix: Klarinétverseny
 • Bartók Béla: Kontrasztok
 • Mozart: A-dúr klarinétverseny
 • Weber: Esz-dúr, f-moll, klarinétverseny

 

Vizsgaanyag minden félévben:
Két etűd és két különböző stílusú darabból egy lassú és egy gyors tétel. Egy gyakorlat és egy darab kötelezően kotta nélkül.

Diploma anyag:
Egy jelentős koncert kotta nélkül, és két másik előadási darab (az egyik lehet egy újabb koncert), lehetőleg minden stílust felölelve, különös tekintettel a mai magyar és más kortárs szerzők műveire. Valamint egy kamaradarab, amelyben a jelölt lehetőleg vezető szerepet játszik.