Hegedű

Cél:
A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

Válogatott tananyag/irodalom:

  • J. S. Bach szólószonáták és partiták
  • Mozart: Rondók
  • Beethoven: Románcok
  • Wieniawski, Sarasate, Kreisler és más szerzők virtuóz jellegű művei
  • Bartók: Román táncok; Magyar népdalok /Szigeti/; Rapszódiák
  • Ysaye: I. szólószonáta, III. Szólószonáta, VI. szólószonáta
  • Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Sibelius, Csajkovszkij, Prokofjev, Bartók és más szerzők hegedűversenyei
  • Bartók, Dohnányi, Farkas F., Viski, Balassa, Durkó, Kocsár, Lendvai, Orbán művei
  • Zenekari Szemelvények Gyűjteménye, illetve zenekari szólamok

 

Vizsgaanyag minden félévben:
Két etűd és két különböző stílusú darabból egy lassú és egy gyors tétel. Egy gyakorlat és egy darab kötelezően kotta nélkül.

Diploma anyag:
Egy jelentős koncert kotta nélkül, és két másik előadási darab (az egyik lehet egy újabb koncert), lehetőleg minden stílust felölelve, különös tekintettel a mai magyar és más kortárs szerzők műveire. Valamint egy kamaradarab, amelyben a jelölt lehetőleg vezető szerepet játszik.