Harsona

Kredit: 36.
Félévek száma: 4.
Heti óraszám
: 2. óra
Típusa: Gyakorlat
Értékelés módja: 1.-3. szemeszter Kollokvium 4. szemeszter diplomavizsga

Cél:
A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

Válogatott tananyag/irodalom:

Tenorharsona:

 • Hidas F.: Concerto
 • Serocki: Concerto
 • H. Tomasi: Concerto
 • N. Rota: Concerto
 • J. Pauer: Trombonetta
 • J. Matej: Concerto
 • Spisak: Concertino
 • Dubrovay L.: Koncert No. 2.
 • F. Rabe: Basta
 • L. Berio: Sequenza

Altharsona:

 • J. Doms: Technikai etűdök és zenekari szemelvények
 • K. Winkler: Alt harsonaiskola
 • J. G. Albrechtsberger: Concerto
 • G. Ph. Telemann: B-dúr Concerto
 • Hidas F.: Baroque Concerto

Basszusharsona:

 • G. M. Bordogni: Vokaliz etűdök
 • T. Pederson: Advences Etudes
 • P. Rode: Caprices
 • P. M. Dubois: 12 szóló etűd
 • M. Bitsch: 15 etűd
 • Siekmann: Concerto

 

 • Hidas F.: Kettősverseny tenor és basszusharsonára
 • T. R. George: Concerto
 • Szőllősy A.: A hundred from T. E.
 • Viola: Concerto
 • I. Meyer: Concertino

 

Vizsgaanyag minden félévben:
Két etűd és két különböző stílusú darabból egy lassú és egy gyors tétel. Egy gyakorlat és egy darab kötelezően kotta nélkül.

Diploma anyag:
Egy jelentős koncert kotta nélkül, és két másik előadási darab (az egyik lehet egy újabb koncert), lehetőleg minden stílust felölelve, különös tekintettel a mai magyar és más kortárs szerzők műveire. Valamint egy kamaradarab, amelyben a jelölt lehetőleg vezető szerepet játszik.