Gordonka

Cél:
A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

Válogatott tananyag/irodalom:

 • Sevčik-, Pais-gyakorlatok
 • Paul Tortelier: Technikai stúdiumok, Flesh-skálaszisztéma
 • Popper-etűdök (Hohe Schule III-IV. füzet)
 • Bach: c-moll szvit; D-dúr szvit
 • Locatelli: D-dúr szonáta
 • Bach: Gamba-szonáták
 • Schubert: Arpeggione-szonáta
 • Brahms: e-moll szonáta
 • Grieg: a-moll szonáta
 • Kodály: Szonáta op. 4.
 • Beethoven: szonáták
 • Valentini E-dúr szonáta
 • Debussy: Szonáta
 • Haydn, Schumann, Saint-Saëns, Kabalevszkij, Lalo, Davidov, Honegger, Sosztakovics, Dvořak versenyművei
 • Bartók: Román népi táncok
 • Paganini: Mózes-fantázia
 • Davidov: Ballada, Csajkovszkij: Nocturne
 • Kodály: Szólószonáta; Szonatina
 • Eötvös Péter: Két vers Pollynak
 • Kurtág: Vigasztalás-üzenet Christian Sutternek

 

Vizsgaanyag minden félévben:
Két etűd és két különböző stílusú darabból egy lassú és egy gyors tétel. Egy gyakorlat és egy darab kötelezően kotta nélkül.

Diploma anyag:
Egy jelentős koncert kotta nélkül, és két másik előadási darab (az egyik lehet egy újabb koncert), lehetőleg minden stílust felölelve, különös tekintettel a mai magyar és más kortárs szerzők műveire. Valamint egy kamaradarab, amelyben a jelölt lehetőleg vezető szerepet játszik.