Fuvola

Fuvola

Cél:
A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

Válogatott tananyag/irodalom:

 • Piazzola: Tango Etudes
 • Reinecke: D-dúr fuvolaverseny
 • Godard: Suite de trois Morceaux
 • Franck: A-dúr szonáta
 • S. Karg-Elert: Sonata Appassionata
 • Martinu: Szonáta
 • Muczinsky: Szonáta
 • Nielsen: Fuvolaverseny
 • Halffter: Debla
 • Stockhausen: In Freundschaft
 • J. S. Bach: a-moll partita
 • C. Ph. E. Bach: d-moll fuvolaverseny
 • Mozart: G-dúr fuvolaverseny
 • Schubert: Arpeggione szonáta
 • Ibert: Fuvolaverseny
 • Feld: Concerto
 • Liebermann: Szonáta
 • Berio: Sequenza
 • Isang Yun: Etűdök
 • Takemitsu: Voice, Ária
 • Gaubert: Szonáta, Romanze
 • Fauré: A-dúr szonáta
 • Rivier: Concerto

Vizsgaanyag minden félévben:
Két etűd és két különböző stílusú darabból egy lassú és egy gyors tétel. Egy gyakorlat és egy darab kötelezően kotta nélkül.

Diploma anyag:
Egy jelentős koncert kotta nélkül, és két másik előadási darab (az egyik lehet egy újabb koncert), lehetőleg minden stílust felölelve, különös tekintettel a mai magyar és más kortárs szerzők műveire. Valamint egy kamaradarab, amelyben a jelölt lehetőleg vezető szerepet játszik.