Fagott

Fagott

Cél:
A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

Válogatott tananyag/irodalom:

 • Dubois: 12 etűd
 • Giampieri: 16 etűd
 • D. Hahnchen: Etűdök
 • Oromszegi: 20 modern etűd
 • Mozart: Fagottverseny
 • G. Jacob: Concerto
 • Weber: Fagottverseny
 • Hindemith: Sonata
 • Francaix: Divertissement
 • Láng: Interpolations
 • Denisow: Sonata
 • Károlyi: Contorni
 • J. S. Bach: G-dúr, d-moll szólószvit
 • Ph. E. Bach: B-dúr, A-dúr fagottverseny
 • Telemann: a-moll szvit
 • J. Francaix: Concerto
 • A. Lolivet: Fagottverseny
 • Kovács Zoltán: Fagottverseny
 • Sáry László: Nagymama tánca
 • B. Battey: Dance, Distance, Discerne
 • zenekari szólamok

Vizsgaanyag minden félévben:
Két etűd és két különböző stílusú darabból egy lassú és egy gyors tétel. Egy gyakorlat és egy darab kötelezően kotta nélkül.

Diploma anyag:
Egy jelentős koncert kotta nélkül, és két másik előadási darab (az egyik lehet egy újabb koncert), lehetőleg minden stílust felölelve, különös tekintettel a mai magyar és más kortárs szerzők műveire. Valamint egy kamaradarab, amelyben a jelölt lehetőleg vezető szerepet játszik.