Csembaló

Cél:

1-2. szemeszter:

Fokozott önállóság az elemzés, a technikai-játékmódbeli, előadási-ízlésbeli feladatok terén; nagy Bach-művek, a „kevert stílus”; a modern csembaló lehetőségei, stb.

Irodalom:

  • J. S. Bach: Kromatikus fantázia és fúga, Goldberg-variációk, Wohlt. Klavier, V. Brandenburgi verseny, Concerto-átiratok
  • Gottlieb Muffat: Componimenti Musicali
  • Francia clavecinisták (17-18. század)
  • A. Scarlatti, Rossi, Storace művei
  • D. Scarlatti, Soler: Szonáták
  • Kortárs csembalóirodalom

Vizsgaanyag:

1. szemeszter: Egy francia stílusú szvit, Bach: Kromatikus fantázia és fúga vagy Concerto-átirat, egy D. Scarlatti Szonáta
2. szemeszter: A. Scarlatti: Toccata, Bach: Goldberg-variációk, egy D. Scarlatti Szonáta, egy kortárs mű
3-4. szemeszter: A tanultak összegzése, önállóság a művészi csembalójáték minden területén; a magyar billentyűs irodalom megismerése (17-19. század), felkészülés a diplomakoncertre, stb.

Irodalom:

  • Bach-család, Haydn, Giordani, korai klasszikusok csembalóversenyei, illetve kettős- és hármasversenyei
  • B. Marcello, Cherubini, Cimarosa művei
  • Magyar és magyar vonatkozású billentyűs irodalom: Bengráf, Zimmermann, Fusz, stb.
  • Modern csembalóversenyek: Francaix, De Falla, Poulenc, Szőllősy