Ütő

 1. A tantárgy általános és specifikus célkitűzései

A tárgy célja kettős: egyfelől magas fokú hangszertechnikai és sokoldalú zenei felkészültségén alapuló, az előadó-művészet modern követelményeinek megfelelő zenekari művész képzése, másfelől magas szintű pedagógusképzés.

2.A tantárgy tartalma

 • Felvételi anyag:

Marimba:

 • J. S. Bach: szabadon választott Prelúdium tétel a csellószvitekből
 • egy szabadon választott tétel
 • egy 4 verős kortárs darab (K. Abe, G. Stout)

Vibrafon:

 • egy szabadon választott barokk vagy kortárs, 4 verős darab

Kisdob:

 • egy klasszikus és egy rudimentál etüd
 • egy előadási darab

Timpani:

 • egy előadási darab

Set-Up:

 • egy szóló vagy zongorakíséretes darab Lapról olvasás

A tantárgy tartalma:

 • Általános és speciális ütéstechnikák magas szintű elsajátítása és alkalmazása ütőhangszereken és ezek alkalmazása különböző zenei stílusokban.
 • A magas szintű zenei gondolkozás kifejlesztése, összefüggések felismerése. Zenei előadói képességek és stílusismeret fejlesztése különböző zenetörténeti korban született művek elemzésével és elsajátításával.
 • Az állandó önművelés igényének felébresztése és tudatosítása.
 • A személyiség motiválásának képessége, a pódiumbiztonság megszerzése.
 1. A tantárgy szemeszterenkénti bontása, ellenőrzés módja

Az első szemeszter célja a középiskolában szerzett ismeretek átismétlése, a helyes ütéstechnika és a hangképzés irányainak kialakítása és véglegesítése.

A többi szemeszter tananyagának összeállításánál lehetőleg mindig szerepeljen kisdob, timpani, dallamhangszeres, illetve Set-up darab a kötelező és javasolt irodalomból a hallgató egyéni felkészültségéhez igazodva.

Szemeszter alatti ellenőrzés: elsősorban főtárgyórán, tanszaki hangversenyen és más nyilvános szerepléseken.

Szemeszterenként kollokvium, a VIII. szemeszter végén záróvizsga hangverseny. Szemeszterenként 2-3 alkalommal főtárgyi és kamarazenei fellépésre felkészült hallgatók produkcióinak együttes elemzése, értékelése interpretációs gyakorlatként.

Vizsga anyag:

 • egy etűd kisdobon, timpanin
 • barokk darab egy tétele
 • 4 verős szólódarab marimbán vagy vibrafonon
 • versenymű vagy előadási darab egy tétele zongorakísérettel
 • egy előadási darab kisdobon és timpanin
 • egy Set-up darab

Záróvizsga anyag:

 • egy barokk mű lassú-gyors tétele
 • négyverős szólódarab vagy versenymű marimbán vagy vibrafonon, zongorakísérettel
 • egy előadási darab timpanin
 • egy Set-up darab
 1. Kötelező, illetve ajánlott irodalom jegyzéke

Az ütéstechnikák fejlesztésére:

Kisdob:

 • J. Delecluse: Douz études pour caisse claire
 • F. Macarez: 20 études pour caisse claire
 • C. Wilcoxon: 150 etüd; Swing solos; Finger Stroke
 • Goldenberg: Modern School for Snare Drum
 • E. Keune: Kleine Trommel Schule

Timpani:

 • E. Keune : Pauken Schule
 • J. Zegalski: 30 Etud
 • F. Macarez: 12 etudes pour Timpani Marimba:
 • Stout: Ideo-Kinetics workbook
 • Zeltsman: Four Mallet Marimbaplaying
 • Goldenberg: Modern School for Xilofon, Marimba, Vibrafon

Darabok:

Dallamhangszerek:

 • J.S.Bach: Hegedű Szonáták és Partiták; Hat csellószvit; Hegedűversenyek; Fuvolaszonáták Delécluse: Etüdök xilofonra
 • Creston: Marimbaverseny
 • Musser: Etüdök: G, C, H, h, Asz
 • Rosauro: Sonata; Marimbaverseny; Suite Popular Brasileira; Vibrafonverseny
 • Bill Molenhof: Music of the Day; Mayflower; Waltz King
 • Charles Delancey: Rosewood Blues
 • M. Peters: Sea Refractions
 • Murray Houllif: Estudio No. 1 Ross Edwards: Marimba Dances
 • G. Stout: Two Mexican Dances; Astral Dance; Reverie; Ode for Marimba R. O’Meara: Restles
 • K. Abe: Little Windows; Prism; Works for Marimba; Michi for Marimba M. Burrit: Caritas; Four Movements for Marimba
 • N. Zivkovic: Ilijas
 • D. Friedmann: Mirror from Another Timpani:
 • S. Konagaya: Letter’s
 • J. Batigne: Caractéres
 • E. Carter: Eight Pieces for Four Timpani
 • I. Láng: 7 studii
 • D. Zanetowich: Stabbato staccato Set-up:
 • R. Tagawa: Inspiration Diobolique
 • S. Bodeau: Trios Dances Paiennes pour Percussion et Piano E. Bozza: Rag Music
 • Xenakis: Rebond A, B, Psappha
 • Jolivet: Concerto
 • Ishii:13 Drums

Láng: Ütőszene

 • Volans: Asanga; She Who Sleep With The Small Blanket
 • Zombola: Szűkülő folyosó
 • Kitazume: Side by Side