Szaxofon

 1. A tárgy általános és specifikus célkitűzései:

A képzés folyamán a legfőbb célkitűzés a magas fokú hangszertechnikai és sokoldalú zenei felkészültség alapján az előadóművészet modern követelményeinek megfelelő szaxofontanárok képzése. A hallgatók a szaxofonirodalom alkotásait megismerve, megtanulva, előadva zenei gondolkodásmódjukat, stílusismeretüket, hangszeres képességeiket fejlesztik. Külön figyelmet fordít az oktatás a szaxofontechnika bővítésére, konkrétabban azokra a játékmódokra, amelyek a XX. század második felétől kezdődően egyre inkább alkalmazást nyertek és folyamatosan nyernek kortárs zeneszerzők műveiben. Ez nemcsak a szaxofon szólóirodalmára vonatkozik, hanem számos kamaradarabra is.

 1. A tantárgy tartalma:

2.1. Felvételi anyag

2 etűd az alábbi etűdiskolákból:

 • Ferling: 60 etűd
 • Mule: 53 etűd
 • Dubois: Études modernes
 • Dubois: Études virtuosité
 • Lacour: 28 Études
 • Londeix: Études
 • 2 különböző stílusú és karakterű előadási darab

2.2. A tantárgy tartalma

A megfelelő technikai felkészültség elsajátítása magas színvonalú és nehézségű etűdök felhasználásával történik. Ezek az etűdök olyan technikai, ujjrendbeli, befúvásbeli és artikulációval kapcsolatos gyakorlatok, amelyek a hallgatók megfelelő készségeit fejlesztik, amennyiben a memóriában a sok ismétlés hatására rögződnek. A technikai fejlődést ugyanakkor a nem etűdszerű, de hasonlóan magas technikai követelményeket támasztó szóló előadási darabok is segítik.

A képzés másik igen fontos eleme a zenei, kifejezési, előadói képességek és stílusismeretek tanítása. A szaxofonirodalom elsősorban modern művek vonatkozásában gazdag, kevésbé a barokk és klasszikus művekben. Ez a probléma átiratok segítségével megoldható. Egyre több ilyen jellegű kiadás jelenik meg. Arra törekszünk, hogy a tanulmányi idő alatt minden egyes fontos stílus a hallgatók sajátjává váljék.

 1. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenőrzés módja:

Szemeszterenként megtanulandó tananyag: 10-15 etűd

4 különböző stílusú előadási darab

Az 1.-7. szemeszter vizsgakövetelményei:

Minden szemeszter végén, a vizsgán 2 etűd, illetve 2 különböző stílusú előadási darab játszandó. Az előadási darab lehet versenymű, szonáta vagy bármilyen más előadási darab, lehetőleg különböző stílusúak legyenek.

Szemeszter alatti ellenőrzés módja:

Alapvetően a főtárgy óra számonkérő részében, illetve tanszaki hangversenyeken és más nyilvános szerepléseken.

Záróvizsga-követelmény: 35-45 perc műsoridőben egy kamaramű és 3 másik előadási darab játszandó. Az egyik egy szaxofonverseny egy vagy két tétele, a másik 2 darab szabadon választható. Lehetőség szerint a 3 darabnak eltérő stílusúnak kell lennie.

 1. A kötelező, illetve ajánlott irodalom jegyzéke:

Etűdök:

 • Ferling: 60 etűd
 • Mule: 53 etűd
 • Mule: 18 etűd Berliguier nyomán
 • Mule: 30 etűd Soussmann nyomán
 • Bozza: 20 etűd – capriccio
 • Lacour: 28 etűd
 • Jettel: Új szaxofon etűdök
 • Dubois: 12 modem etűd
 • Dubois: 16 etűd
 • Dubois: 16 virtuóz- etűd
 • Londeix: 8 technikai etűd
 • Londeix: Mechanikus gyakorlatok 1-2. kötet
 • Delangle – Paganini: 24 Caprices 1-2. kötet
 • Rascher: 158 szaxofon – etűd
 • Lefévre: 20 melodikus etűd
 • Demmler: Zenekari gyakorlatok 1-2. kötet
 • Roubin – Frascotti: A zenekari szaxofonos

Előadási darabok:

 • Debussy: Rhapsodie
 • Singelée: Concertino
 • Singelée: Fantasie brillante
 • Glazunov: Szaxofonverseny
 • Fekete: Két epigramma
 • Demerssemann: Velencei karnevál
 • Legány: Rondo Concertante
 • Absil: Szonáta
 • Creston: Szonáta
 • Creston: Rapszódia
 • Bonneau: Koncertdarab
 • Bonneau: Suite
 • Villa-Lobos: Szaxofonverseny
 • Bozza: Concertino
 • Bozza: Pulcinella
 • Muczynski: Szonáta
 • Muczynski: Szaxofonverseny
 • Ibert: Concerto da camera
 • Schmidt: Ballada
 • Pascal: Szonatina
 • Demerssemann: Fantázia
 • Bach: Szvitek
 • Hindemith: Szonáta
 • Bonneau: Caprice Morosco: Blue caprice
 • Berio: Sequencas VII/b és IX/b (szoprán és alt szaxofon) Lauba: 9 koncertetűd
 • Lacour: Concertante
 • Tomasi: Ballada
 • Tomasi: Concerto
 • Szelényi István: Improvisation
 • Hindemith: Szonáta
 • Boutry: Divertimento
 • Ryo Noda: Mai
 • Ryo Noda: Improvizációk I; II; III.
 • Stockhausen: In Freundschaft
 • Larsson: Szaxofonverseny
 • Feld: Szonáta
 • Schulhoff: Hot-Sonate
 • Rueff: Concertino
 • Yoshimatsu: Fuzzy Bird Sonate
 • Lendvay: Szaxofonverseny (szoprán szaxofon) Decruck: Szonáta

Kamara:

 • Singelée: Premier quator ; Grand quatuor concertante
 • Francaix: Suite
 • Horváth: Alterego
 • Romero: Cuarteto Latinamericano Desenclos: Quatuor
 • Hidas: Musique de chambre Gotkovsky: Quartet

Könyv:

 • Serge Bertocchi: Méthode de Saxophone
 • J.M Londeix: Le Saxophone en jouant
 • P.Segouin: Méthode de Sax
 • Eugene Rousseau: Marcel Mule – His Life and the Saxophone Jean-Marie Londeix: Musique pour saxophone
 • Claude Delangle: 10 ans avec le saxophone Jean-Marie Londeix: 125 years of music for saxophone Daniel Kienzy: Le saxophone