Oboa

Oboa

 1. A tárgy általános és specifikus célkitűzései

A tantárgy célja a középiskolai évek alatt elsajátított hangszertechnikai, zenei, stílusbeli ismeretek elmélyítése, továbbfejlesztése, valamint az, hogy a zenei anyag önálló feldolgozására nevelés révén a kor követelményeinek megfelelő zenetanár váljon a hallgatóból. A képzés egyéni órák keretein belül zajlik, így a tanár például szolgál a tanárjelöltnek (tanítási módszerei, hangszeres tudása, személyisége).

A tantárgy 8 féléven keresztül kerül oktatásra, ez idő alatt fel kell hívni a hallgató figyelmét a tudatosság és következetesség fontosságára. A cél az, hogy a hallgató képessé váljon az önálló munkára elméleti és gyakorlati szempontból is. Legyen igénye az önművelésre, bővítse szakmai és általános zenei műveltségét. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a hallgatóból jó pedagógus legyen.

Az interpretációs gyakorlat megszerzését szemeszterenként több tanszaki hangversenyen való fellépési lehetőség segíti elő.

 1. A tantárgy tartalma

2.1. Felvételi anyag

 • Két szabadon választott etűd
 • Egy barokk szonáta vagy versenymű lassú és gyors tétele
 • Egy klasszikus vagy romantikus zenemű részlete (klasszikus versenymű esetén gyors tétel + kadencia)

2.2. A tantárgy tartalma

Ezen tárgyon belül a biztonságos hangszerjáték kialakítása a cél mind technikai, mind zenei formálás terén. A tantárgy tartalmát a megtanulandó etűdök és előadási darabok képezik. Az etűdök tanulása során a hallgató megismerkedik az esetleges hangszertechnikai nehézségekkel és azok megoldási módjaival, a gyakorlás folyamatával, annak hatékony módszereivel. A kigyakorolt zenei elemeket később az előadási darabok tanulása folyamán a hallgató be tudja építeni az adott zenei anyagba, képes lesz önállóan alkalmazni azokat, és a későbbiekben tanári pályája során is hasznosítja majd ezeket az ismereteket. Az előadási darabok a zenei, stílusbeli, és előadói képességek fejlesztésében játszanak szerepet. A hangszerjáték elméleti alapjai az „Oboajáték módszertana”c. tantárgy keretein belül kerül kidolgozásra (hangszertartás, légzés, ansatz, hangindítás, hangképzés).

A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenőrzés módja

 1. szemeszter

A hallgató adottságainak, hozott tudásának felmérése, az esetleges hibáinak, rossz beidegződéseinek kijavítása az első szemeszter legfontosabb feladata. Olyan etűdöket, előadási darabokat kell tanítani, ami segíti a fejlődésében. Mivel ez a tárgy egyéni óra, személyre szabott célokat lehet kitűzni a hallgató elé. Fontos, hogy az alapvető funkciók helyesen működjenek: helyes hangszer- és kéztartás, helyes levegővezetés, jó befúvás, biztos hangindítás.

Ajánlott.anyag: Skálák: 7#-7b

Etűdök:

 • Giampieri: 16 napi gyakorlat oboára
 • Ferling: 48 etűd oboára
 • Luft: 24 etűd oboára
 • K. Mille: 10 studien für oboe
 • K. Mille: 15 studien für oboe

Előadási darabok:

 • 1507328. G. Händel: G-dúr concerto
 • 1507329. G. Ph. Telemann: e-moll sonate
 • 1507330. A. Besozzi: C-dúr sonata
 • 1507331. A. Marcello: d-moll oboaverseny
 • 1507332. E. Bozza: ContePastoral
 • 1507333. B. Godard: ScénesÉcossaises
 • 1507334. Bartók B.: Három csíkmegyei népdal
 1. szemeszter

A második félévben az első szemeszterben elkezdett munkát kell folytatni, külön figyelmet fordítva a hangképzésre, valamint a biztonságos hangszerkezelés kialakítására. Kiemelten fontos a kotta nélküli játék megalapozása, mivel a diplomakoncerten kötelező legalább egy mű ilyen módon történő előadása. Ha időben „leszokatjuk” a hallgatót a kottára való támaszkodásról, akkor ez a későbbiekben sem jelent majd problémát.

Ajánlott anyag:
Skálák: 7# – 7b

Etűdök:

 • A. Giampieri: 16 napi gyakorlat oboára
 • Nazarov: 27 etűd oboára
 • C. Besozzi: 28 etudes pour Hautbois
 • K. Mille: 20 studien für oboe

Előadási darabok:

 • 1507328. T. Albinoni: B-dúr concerto
 • 1507329. A. Vivaldi: a-moll concerto
 • 1507330. A. Vivaldi: F-dúr concerto
 • 1507331. G. Ph. Telemann: a-moll szonáta
 • 1507332. A. Rosetti: F-dúr konzert
 • 1507333. F. Chopin: Variationen über ein theme von Rossini
 • 1507334. G. Donizetti: Sonate
 • 1507335. J. N. Hummel: Bevezetés, téma és variációk
 1. szemeszter

Ebben a félévben is fontos a hangszerbiztonságról beszélnünk, különös tekintettel a hangindításra. Erre a szemeszterre az oboajáték ezen elemeinek automatikussá kell válniuk.

A szemeszter célja az is, hogy a hallgató a nádfaragás terén olyan szintre jusson el, hogy saját nádjait megfelelő minőségben önállóan is el tudja készíteni.

Ajánlott anyag:
Skálák: 7# – 7b

Etűdök:

 • A. Giampieri: 16 napi gyakorlat oboára
 • C. Salviani: 18 studi
 • R. Lamorlette: 12 etűd oboára
 • Paessler: Seicapricci per oboe
 • K. Mille: 25 studien für oboe

Előadási darabok:

 • 1507328. A. Vivaldi: d-moll oboaverseny
 • 1507329. Loillet: D-dúr szonáta
 • 1507330. C. Ph. E. Bach: g-moll concerto
 • 1507331. M. Marais: Les Folies d’Espagne
 • 1507332. J. Haydn: C-dúr oboaverseny II-III. tétel
 • 1507333. Fr. V. Kramař-Krommer: F-dúr concerto (opus 37)
 • 1507334. G. Rossini: Bevezetés, téma és variációk
 • 1507335. R. Schumann: Drei romanzen

4.szemeszter

A negyedik félévben komolyabban előtérbe kerül a színpadi megjelenés, a koncerten történő viselkedés. Az interpretációs gyakorlat megszerzése elengedhetetlen egyrészt a diploma hangverseny sikeressége szempontjából, másrészt a későbbi tanári pályán is nagy hasznát veszi a hallgató: tanárként is koncertezhet, ezen ismereteit a növendékeinek is átadja majd.

Ajánlott anyag:

Skálák:
7# – 7b

Etűdök:

 • A. Giampieri: 16 napi gyakorlat oboára
 • G. Prestini: 12 studi
 • Paessler: 24 melodikus etűd
 • A. Lamorlette: 18 études

Előadási darabok:

 • 1507328. J. S. Bach: g-moll concerto
 • 1507329. T. Albinoni: d-moll concerto
 • 1507330. A. Vivaldi: F-dúr concerto
 • 1507331. M. N. Stulick: Concerto in c-minor
 • 1507332. Fr. V. Kramař-Krommer: F-dúr concerto
 • 1507333. J. W. Kalliwoda: F-dúr concertino
 • 1507334. C. Saint-Saëns: Szonáta

5.szemeszter

Ebben a félévben a tanult anyag kibővül a 20. századi zenével, a hallgató megismerkedik a kortárs oboadarabokkal is, technikai eszközeit bővítjük: körlégzés, duplanyelv, flatterzunge, glissando.

Ajánlott anyag:
Skálák: 7# – 7b

Etűdök:

 • A. Giampieri: 16 napi gyakorlat oboára
 • L. Bleuzet: La technique du Hautbois
 • E. Bozza: 18 études pour Hautbois
 • G. Brandaleone: 12 studi per oboe

Előadási darabok:

 • J. S. Bach: F-dúr concerto
 • A. Vivaldi: D-dúr concerto
 • V. Bellini: Esz-dúr oboaverseny
 • W. A. Mozart: Esz-dúr concerto
 • J. W. Kalliwoda: Marceau de Salon
 • G. Daelli: Rigoletto-variációk
 • E. Bozza: FantaisieItalianne

 

 • 1507328. P. Hindemith: Szonáta
 • 1507329. P. Sancan: Sonatine
 • 1507330. B. Britten: Six metamorphoses after Ovid
 • 1507331. Balassa Sándor: Nyári intermezzo

6.szemeszter

Ajánlott anyag:
Skálák: 7# – 7b

Etűdök:

 • 1507332. A. Giampieri: 16 napi gyakorlat oboára
 • 1507333. L. Bleuzet: La technique du Hautbois
 • 1507334. A. Debondue: 32 etudes
 • 1507335. A. Cassinelli: Seistudi
 • 1507336. A. Pasculli: 15 capricci a guisa di studi

Előadási darabok:

 • 1507337. A. Vivaldi: C-dúr concerto
 • 1507338. J. S. Bach: a-moll partita
 • 1507339. W. A. Mozart: Oboa quartett
 • 1507340. A. Poncielli: Capriccio
 • 1507341. Ránki Gy.: Don Quijote y Dulcinea
 • 1507342. Hidas F.: Oboaverseny
 • 1507343. R. Vaughan Williams: Oboe concerto
 • 1507344. F. Poulenc: Szonáta
 • 1507345. J. Francaix: L’Horloge de Flore

7.szemeszter

Ebben a szemeszterben kerül kiválasztásra a diploma hangverseny műsora. A diploma koncert anyagán kívül a hallgató megismerkedik még néhány olyan művel, ami az eddigi félévek anyagából kimaradt.

Ajánlott anyag:
Skálák: 7# – 7b

Etűdök:

 • A. Giampieri: 16 napi gyakorlat oboára
 • L. Bleuzet: La technique du Hautbois
 • G. Brandaleone: 6 capriccio
 • G. Gillet: Studies

Előadási darabok:

 • 1507328. G. Ph. Telemann: Szólófantáziák
 • 1507329. A. Vivaldi: c-moll szonáta
 • 1507330. W. A. Mozart: C-dúr oboaverseny
 • 1507331. R. Schumann: Adagio und Allegro
 • 1507332. E. Bozza: Fantaisie Pastorale
 • 1507333. H. Dutilleux: Szonáta
 • 1507334. Doráti A.: Duo concertante
 1. szemeszter

A képzés utolsó szemeszterének elsődleges feladata a diplomakoncertre való felkészülés. A kiválasztott műsort a hallgató a záróvizsga hangverseny előtt kisebb fellépések keretein belül többször eljátssza.